Η Ασφαλιστική Αγορά βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής, κάτι που θα κορυφωθεί τα επόμενα δύο χρόνια, με τις  αλλαγές του τελευταίου έτους ναι είναι ενδεικτικές της πορείας που θα ακολουθήσει. Το επάγγελμα μας βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο.

Είναι η αρχή της νέας εποχής του κανονιστικού πλαισίου, κατά την οποία οι απαιτήσεις θα είναι μεγαλύτερες για τις ασφαλιστικές εταιρίες και το Solvency II  θα λειτουργεί ως ομοιόμορφο δίχτυ ασφαλείας όσον αφορά την εγγύηση λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών. Γνωρίζουμε τι θα συμβεί.  Είναι η αρχή του τέλους της αποκλειστικής ενασχόλησης με τον μέχρι τώρα κερδοφόρο κλάδο του αυτοκινήτου, αλλά και της μικρομεσαίας ασφαλιστικής επιχείρησης και του συνοικιακού ασφαλιστικού πρακτορείου που δεν εκσυγχρονίζεται.

 Οι λόγοι είναι οι παρακάτω:

1. Η μεταβίβαση μεγάλου μέρους του λειτουργικού κόστους από την μεριά των εταιριών προς τα ασφαλιστικά γραφεία οδήγησε σε μεγάλη αύξηση του λειτουργικού κόστους             ( on line έκδοση ασφαλιστηρίων,  διαχείριση  ζημιών μέσω  ΣΑΠ-Φιλικού,  έκδοση πρόσθετων πράξεων, έκδοση πράσινων  καρτών, προασφαλιστικός  έλεγχος, ταμειακές καταστάσεις για τυπώνω-πληρώνω , internet banking με  προπληρωμή  συμβολαίων κλπ ). Αυτό απαιτεί έμπειρο και έμπιστο προσωπικό, κατάλληλη ηλεκτρονική υποδομή  και πολλές ώρες εργασίας.

2. Τα ασφάλιστρα σε όλους τους κλάδους μειώθηκαν λόγω του ανταγωνισμού που έφερε η οικονομική κρίση. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται πολύ περισσότερα ασφαλιστήρια για να εξασφαλίσεις το εισόδημά σου, άρα και μεγαλύτερη διαχείριση. Την κατάσταση επιδείνωσε η στροφή πολλών ασφαλισμένων προς τα τρίμηνα ασφαλιστήρια, λόγω της έλλειψης ρευστότητας.

3.Παράλληλα, σχεδόν όλες οι εταιρείες προχώρησαν στην δημιουργία εκπτωτικών πακέτων, με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση των προμηθειών και μεγάλους χαμένους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Η λύση για μια φορά ακόμα είναι η κατά πλάτος ανάπτυξη στο πελατολόγιο μας (διασταυρούμενες πωλήσεις), αλλά και η αύξηση του χαρτοφυλακίου μας.

4.Επίσης, οι φορολογικές αλλαγές  (κατάργηση του αφορολόγητου, ενιαίος συντελεστής φόρου 29%  από το πρώτο ευρώ, εισφορά αλληλεγύης) περιόρισαν στο ελάχιστο την πιθανότητα επιβίωσης ενός ασφαλιστικού γραφείου με μικρό κύκλο εργασιών, αν δεν κάνει κινήσεις για την αύξηση της παραγωγής του.

5.Τέλος, με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προστέθηκε και η εισφορά στο νέο ταμείο (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) Ε.Φ.Κ.Α με ποσοστό 26,95% επί των κερδών. Με δεδομένο ότι στο επάγγελμά μας δεν υπάρχει απόκρυψη εισοδημάτων, η εισφορά 26.95% στον Ε.Φ.Κ.Α. με βάση τα κέρδη, καθιστά ακόμη δυσκολότερη τη βιωσιμότητα όλων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Σε πολλούς ασφαλιστικούς συμβούλους και πράκτορες φάνηκε  ως ιδανική λύση  η παραχώρηση του συνόλου, ή μεγάλου μέρους της παραγωγής τους,  κάτω από ένα  ‘’μεγάλο γραφείο’’  γιατί  αυτό συνεπάγεται μειώση  του λειτουργικού κόστους και αύξηση της προμήθειάς τους, τουλάχιστον στην αρχή.  Γιατί όταν  το ‘’μεγάλο γραφείο’’  αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στο πελατολόγιο  με τα τηλέφωνα, τις διευθύνσεις, τις άδειες κυκλοφορίας και τα διπλώματα, έχοντας παράλληλα και χαμηλά ασφάλιστρα, τότε είναι πολύ πιθανό με  κάποια  πρόφαση  να   διαπιστώσει  ο σύμβουλος  ή ο πράκτορας ότι  η προμήθειά του θα μειωθεί  20% - 30% σε ένα ή δύο έτη, μη μπορώντας πλέον να κάνει τίποτε.

 

Τί  Στοχεύουμε

         Η  Welcome Insurance Network επιδιώκει συνεργασίες  με επαγγελματίες που έχουν όραμα για την επόμενη μέρα και θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται με σκοπό να απολαμβάνουν οι ίδιοι το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. Το περιβάλλον για τους υγιείς επαγγελματίες  γίνεται πιο ασφαλές με την υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών λογιστικών προτύπων από 1/1/2016. Σ’ αυτό θα συμβάλλει ουσιαστικά και η έναρξη προσαρμογής των ασφαλιστικών εταιριών στο SOLVENCY II από την 1/1/2016.  Η σκέψη μας πρέπει να είναι πώς θα αναπτυχθούμε και όχι πώς θα επιβίωσουμε.

  • Τώρα είναι η ευκαιρία που το κράτος «λιγοστεύει» και μειώνει δραστικά τις παροχές του στην υγεία.
  • Σταδιακά η Πολιτεία θα αναγκαστεί να σταματήσει και την δωρεάν κάλυψη της περιουσίας από σεισμούς και φωτιές.
  • Τώρα που η νεότερη γενιά των ανθρώπων είναι πιο μορφωμένη, πιο ενημερωμένη και με περισσότερο ανεπτυγμένη την ασφαλιστική συνείδηση.

Τα ασφαλιστικά γραφεία και οι ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι οφείλουμε να βρούμε κοινούς τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων της νέας εποχής, ενάντια στην προσπάθεια αφομοίωσης της παραγωγής μας και της επιδείνωσης της ανταγωνιστικής μας δυνατότητας.

Χωρίς βαθιά γνώση της προοπτικής της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε έχουμε περιορισμένο χρόνο ύπαρξης.

 

 

- Ποιοί κλάδοι θα αναπτυχθούν γρηγορότερα;

- Πώς σκέφτεστε να είναι οργανωμένο το γραφείο σας σε  2  χρόνια με βάση τα νέα δεδομένα;

- Όταν στην περιοχή σας θα υπάρχουν άλλα 5 γραφεία, που μέχρι το τέλος του 2018 θα προσφέρουν τα ίδια ασφαλιστικά προϊόντα στις ίδιες τιμές, έχετε σκεφτεί πώς θα διατηρήσετε τους πελάτες σας και πώς θα προσελκύσετε καινούριους ;

- Ποιο είναι το ελάχιστο χαρτοφυλάκιο που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού γραφείου (πληρωμή εξόδων λειτουργίας, εφορία, ΕΦΚΑ) και παράλληλα να αφήσει κέρδος στον ιδιοκτήτη του ;

- Τι γίνεται με τις direct πωλήσεις από τις ασφαλιστικές εταιρίες που δίνουν άλλο ασφάλιστρο στον πελάτη και άλλο στον συνεργάτη ;

- Το bank assurance θα αρχίσει να διεκδικεί μερίδιο και στην Ελλάδα μόλις οι τράπεζες ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Πώς μπορούμε εμείς να πάρουμε πελάτες από την τράπεζα ;

- Ποια έξοδα μπορούμε να αφαιρούμε από το εισόδημά μας και να πληρώνουμε λιγότερα στην εφορία;

- Η  ηλεκτρονική επικοινωνία με τον πελάτη είναι νόμιμη πλέον. Έχουμε τα email των πελατών μας ;

- Οι συμβάσεις που έχουμε με ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες μας βοηθούν ουσιαστικά, ή απλά τοποθετούμε εκεί την παραγωγή μας μηχανικά;   Ο εκάστοτε επιθεωρητής πωλήσεων μας βοηθά να κερδίσουμε από την συνεργασία μας ή η φιλική σχέση είναι ισχυρότερη και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική βοήθεια;

- Πώς  σας  έχουν βοηθήσει οι ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεστε; 

- Έχουν στείλει, έστω δείγμα, εντύπου δελτίου αναγκών που είναι  υποχρεωτικό, προκειμένου να βοηθήσουν τον συνεργάτη τους ;       

- Σας πρότεινε ότι με συγκεκριμένη παραγωγή από σας , δεν θα συνεργαστεί στην περιοχή σας με περισσότερα γραφεία, ή γέμισε με συνεργασίες παντού;

 - Μήπως  η ίδια εταιρία έδωσε άλλο τιμολόγιο σε κάποιο ‘’ μεγάλο  γραφείο’’,  ή στην τράπεζα που συνεργάζεται και εσείς δεν μπορείτε να τους ανταγωνιστείτε;  

 - Μήπως  αύξησε το δικαίωμα συμβολαίου χωρίς να σας ενημερώσει, μειώνοντας στην ουσία το εισόδημά σας;

Επειδή είναι πολλά τα ερωτήματα που μπορούν να γίνουν , εμείς ως Welcome Insurance Network , στο πεδίο ‘’Τι κάνουμε’’ , μπορούμε  να σας ενημερώσουμε εν συντομία.