H Welcome Insurance Network αποτελείται από μία ομάδα ασφαλιστικών συμβούλων και εξειδικευμένου προσωπικού στην υποστήριξη δικτύου συνεργατών, που έχει ως σκοπό την δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με κοινή οργάνωση και όραμα. Εμείς,  οι άνθρωποι της Welcome Insurance Network  πιστεύουμε πως το ασφαλιστικό προϊόν στην Ελλάδα είναι υποτιμημένο, έχει πολύ χαμηλά μεγέθη αλλά και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Γι αυτό δημιουργήσαμε μία ισχυρή βάση ανάπτυξης με ιδιόκτητα γραφεία, σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και ξεκινήσαμε με στελεχιακό δυναμικό πέντε ανθρώπων στην υποστήριξη εργασιών του δικτύου πωλήσεων.   Πραγματοποιήσαμε μία επένδυση που έφτασε τις 220.000 ευρώ και σε άμεση συνεργασία με την  " Budget Ασφαλιστικοί σύμβουλοι",  οι λύσεις που σας προτείνουμε δεν είναι στείρα γνώση ξεσηκωμένη από εγχειρίδια marketing, αλλά πραγματική, καθημερινή εμπειρία συλλεγμένη από την επιτυχημένη ενασχόλησή μας με την ασφαλιστική αγορά.

Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας και τους προκαλούμε να συγκρίνουν την οργάνωση και την παραγωγική  απόδοση που είχαν τα προηγούμενα έτη, με την πορεία και τα κέρδη που πέτυχαν ακολουθώντας νέες , απλές μεθόδους εξεύρεσης και διαχείρισης πελατών.

Η  Welcome Insurance Network είναι μέλος του Greece Chamber of Commerce  (2402 Ridge Road West | New York | 14626)  και  μέσα από την σχεδόν καθημερινή επικοινωνία, οι άνθρωποι της Welcome κερδίζουν εμπειρία και γνώση σε πολλά επίπεδα.   Μέσα  από ένα πλήρες πακέτο υποστηρικτικών υπηρεσιών που μπορεί  να προσφέρει στα μέλη της, επιτυγχάνεται  η μείωση του λειτουργικού κόστους και η καλύτερη δυνατή διείσδυση στην περιοχή δραστηριοποίησης του κάθε συνεργάτη.  Δεν πιστεύουμε πως η συστέγαση γραφείων αποτελεί  λύση για το άμεσο μέλλον, επειδή λόγω του έντονα τοπικού χαρακτήρα του πελατολογίου του εκάστοτε γραφείου, η μεταφορά έδρας σε άλλη περιοχή  θα σήμαινε μεγάλη απώλεια πελατών.

 

Οι Άνθρωποί μας

- Βλάσης Μηλιώνης,  γενική διεύθυνση εταιρίας.

Σπούδασε στην Θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1992, όταν ήταν τριτοετής φοιτητής, δραστηριοποιήθηκε σε Agency της Interamerican όπου εργάστηκε κυρίως στον κλάδο Ζωής για 11 χρόνια έως το 2003 που παραιτήθηκε προκειμένου να εργαστεί ανεξάρτητα. Στη συνέχεια δημιούργησε την εταιρία ‘’Budget Ασφαλιστικοί σύμβουλοι και Συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων’’  η οποία αναπτύχθηκε ταχύτατα, με αποτέλεσμα σήμερα να διαχειρίζεται μεγάλο χαρτοφυλάκιο. Από το 2005 έως το 2008 εργάστηκε ως διευθυντής ανάπτυξης στην ασφαλιστική εταιρία NP insurance και από το 2009 συνεργάζεται με την ασφαλιστική  Prime insurance ως επιθεωρητής πωλήσεων. Είναι μέλος της GAMA Hellas. Τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει το ενδιαφέρον του στον Κλάδο Υγείας, στον οποίο διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση.

Στόχος: Στήριξη του δικτύου πωλήσεων για ανάπτυξη εργασιών με πράξεις κι όχι με θεωρητικές αναλύσεις.

 

- Μαρία Κούρτη, υποστήριξη δικτύου συνεργατών εταιρίας. 

 Πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αντικείμενο της είναι η βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας του χαρτοφυλακίου, μέσω των  εστιασμένων ερωτήσεων του δελτίου ανάλυσης αναγκών. Είναι πιστοποιημένη ασφαλιστική διαμεσολαβήτρια. Έχει ασχοληθεί με την έρευνα για την ικανοποίηση του πελατολογίου καθώς και για την αξιοποίηση των συστάσεων μεταξύ του πελατολογίου.

Στόχος: Παρακολούθηση της μηνιαίας παραγωγής του κάθε συνεργάτη με σκοπό την αύξηση του εισοδήματός του μέσα από τον κανονισμό πωλήσεων της εταιρίας.

 

- Ιουλία Καψάλη, υποστήριξη συνεργατών στον κλάδο Υγείας.

Τελειόφοιτη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στον κλάδο υγείας και την  ανάλυση αναγκών για ατομικά ή οικογενειακά ασφαλιστήρια νοσοκομειακής περίθαλψης ή εξωνοσοκομειακής κάλυψης. Έχει την δυνατότητα κατάρτισης εξατομικευμένων Προγράμματων ανάλογα με την ηλικία, την  θέση νοσηλείας, την ύπαρξη ΕΟΠΥΥ, δυνατότητας ομαδικής ασφάλισης κλπ.

 

- Μαρία Πλιώτα, υποστήριξη δικτύου συνεργατών εταιρίας

Είναι κάτοχος του πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατέχει εξαετή εργασιακή εμπερία στην ασφαλιστική αγορά με αντικείμενο της την υποστήριξη δικτύου πωλήσεων και με εξειδικευμένες γνώσεις στην προώθηση προϊόντων Γενικών Ασφαλειών. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Marketing και επικοινωνίας, ενώ είναι πιστοποιημένη ασφαλιστική διαμεσολαβήτρια.