Η οδηγία της ΕΕ "Φερεγγυότητα ΙΙ" (Solvency II) θα λειτουργεί ως ομοιόμορφο δίχτυ ασφαλείας όσον αφορά την εγγύηση λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών, σημειώνοντας τη αρχήν της νέας εποχής του κανονιστικού πλαισίου, κατά την οποία οι απαιτήσεις θα είναι μεγαλύτερες για τις ασφαλιστικές εταιρίες. Η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας έχει προγραμματιστεί για την 1/1/2016. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Solvency II από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, εδώ.