Η συμπλήρωση του Δελτίου Αναγκών είναι υποχρέωση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και πρέπει να συμπληρώνεται προκειμένου να διερευνηθούν οι ασφαλιστικές ανάγκες του πελάτη πριν την σύναψη της ασφάλισης. Είναι επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο για να διαπιστώσουμε αν το ήδη υπάρχον ασφαλιστήριο καλύπτει τις ανάγκες του και παράλληλα μας δίνει την δυνατότητα να του προτείνουμε λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα σε αυτά που χρειάζεται. Ταυτόχρονα, μας δίνει την δυνατότητα να επικαιροποιούμε τις ανάγκες του πελάτη, σε συνάρτηση με τα νέα προϊόντα των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ακόμα, το Δελτίο Αναγκών μπορεί να μας βοηθήσει στις διασταυρούμενες πωλήσεις στο ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο μας, πράγμα που συμβάλει σημαντικά στην διατηρησιμότητα του πελατολογίου μας.

Δείγμα του Δελτίου Αναγκών παρέχεται για τους συνεργάτες μας στην αντίστοιχη ενότητα.